Insulation for a better tomorrow

Izolace spodní stavby

Z ekonomických i ekologických důvodů je dobré snížit tepelné ztráty objektu na minimum. Proto je třeba kvalitně izolovat celou vytápěnou obálku budovy, a to včetně spodní stavby. Do zateplení spodní stavby může patřit zateplení suterénních zdí zvenku, zateplení základových pasů či základových desek. Kvalitní zateplení spodní stavby zvýší povrchovou teplotu v interiéru a tím i komfort stavby, sníží riziko kondenzace a růstu plísní.

 

1. Základové konstrukce

 

Vhodné materiály :

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

 

V podmínkách spodní stavby je izolace často vystavena velkému tlaku od konstrukce domu a od zeminy. Dále zde může působit zvýšená vlhkost nebo dokonce voda. Proto se pro izolaci spodní stavby užívá extrudovaný polystyren URSA XPS  XPS má, na rozdíl od běžného polystyrenu, uzavřenou buněčnou strukturu, díky čemuž je velmi odolný v tlaku, je nenasákavý a odolává střídavému zmrazování a rozmrazování i hnilobě.

 

 

2. Suterénní zdi

   

Vhodné materiály :

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

 

V podmínkách spodní stavby je izolace často vystavena velkému tlaku od zeminy. Dále zde může působit zvýšená vllhkost nebo dokonce voda. Proto se pro izolaci spodní stavby užívá extrudovaný polystyren URSA XPS. XPS má, na rozdíl od běžného polystyrenu, uzavřenou buněčnou strukturu, díky čemuž je velmi odolný v tlaku, je nenasákavý a odolává střídavému zmrazování a rozmrazování i hnilobě.

 

3. Sokl

 

Vhodné materiály :

 

 URSA XPS N-III-PZ-I

 

 

 

 

 

 

 

Zateplení v oblasti soklu je zvýšeně namáháno odrazem dešťové vody, sněhem a případným mechanickým namáháním. Proto je optimální zde použít materiál URSA XPS N-III-PZ-I. Speciální vaflový povrch izolace navíc zaručuje dokonalé přilnutí omítkových materiálů.