Insulation for a better tomorrow

Izolace příček a předstěn

1. Izolace příček

 

Vhodné materiály : 

URSA PUREONE TWP 37
URSA PUREONE TWF 37
URSA TWP 1

V konstrukcích lehkých příček jsou minerální izolace URSA užívány jako akustická izolace. Použití izolací s odporem proti proudění vzduchu ≥ 5kPa·s/m2 dává předpoklady pro vysoký stupeň akustické chrany. V kombinaci s vhodnou konstrukcí lze při použití izolantu ze skelného vlákna bez problémů překročit neprůzvučnost klasické těžké příčky o stejné tloušťce. Skelná vlna URSA je materiál nehořlavý, třída reakce na oheň A1, čímž zvyšuje požární bezpečnost celé konstrukce.

 

 

2. Akustické předstěny

   

Vhodné materiály : 

URSA PUREONE TWP 37
URSA PUREONE TWF 37
URSA TWP 1
URSA AKP 2/V

Pohltivá výplň z minerální vlny URSA v konstrukci akustické předstěny může významně zvýšit vzduchovou neprůzvučnost.

 

 

3. Zateplení zevnitř

Zateplení zevnitř je vhodnou variantou, pokud není možné zaizolovat objekt zvenku, např. z důvodu památkové ochrany.

 Vhodné materiály : URSA TWP 1
URSA AKP 2/V
URSA XPS N-III-PZ-I