Insulation for a better tomorrow

Izolace podlah

1. Podlahy k zemině

 

Vhodné materiály :

 

URSA XPS N-III-I

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-III-PZ-I

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

Kvalitní zateplení podlahy uložené na terénu je důležité při snižování tepelných ztrát budovy, protože teplota zeminy je celoročně velmi nízká, zpravidla 3-8°C. Pro izolování podlah jsou,vzhledem k velmi dobrému součiniteli tepelné vodivosti a vysoké únosnosti, vhodné tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS.

 

 

2. Průmyslové podlahy

 

Vhodné materiály :

 

URSA XPS N-III-I

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-III-PZ-I

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

Kvalitní zateplení podlahy uložené na terénu je důležité při snižování tepelných ztrát budovy, protože teplota zeminy je celoročně velmi nízká, zpravidla 3-8°C. Pro izolování podlah jsou, vzhledem k velmi dobrému součiniteli tepelné vodivosti a vysoké únosnosti, vhodné tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS.

 

 

3. Kročejová izolace

 

Vhodné materiály :

 

URSA UDP

 

 

Pro zabránění šíření kročejového hluku se navrhují tzv. "plovoucí podlahy". Pod roznášecí vrstvu podlahy se vkládají speciální akustické minerální izolace na bázi skla URSA v tloušťkách 15 - 40mm. Pro jejich správné fungování je kromě kvalitní izolace nutné zajistit odseparování roznášecí vrstvy podlahy od obvodových konstrukcí, aby se kročejový hluk nešířil akustickými mosty.