Zpráva o udržitelnosti Xella již brzy

Zpráva o udržitelnosti Xella již brzy

Zpráva o udržitelnosti Xella již brzy


Již brzy zveřejníme naši novou Zprávu o udržitelnosti

Princip ESG, tedy zájem o ekologické, sociální a správní otázky, pro nás není novinkou ani módním trendem. Xella už po desetiletí vyrábí udržitelné a inovativní stavební a izolační materiály, které výrazně přispívají k lepší energetické účinnosti budov. Naše produkty, výrobní procesy a jednání by vždy měly odpovídat nejvyšším environmentálním, sociálním i správním standardům. V to věříme a podle toho jsme hodnoceni. V naší dobrovolné zprávě o udržitelnosti popisujeme naši strategii a cíle dle ESG a zajišťujeme transparentnost a měřitelnost našeho jednání.

Ochrana životního prostředí a klimatu

Výroba našich produktů vyžaduje energii a způsobuje uvolňování CO2. Abychom klima a životní prostředí ovlivňovali co nejméně, stanovili jsme si za cíl snížit do roku 2030 naši emisní intenzitu CO2 (kategorie 1 a 2) o 30 % (oproti roku 2019). Už v roce 2020 jsme naši emisní intenzitu CO2 ve srovnání s předchozím rokem dokázali snížit o 4 %. Pomocí aktivní cirkulární ekonomiky jsme také odhodláni zachovávat přírodní zdroje. Na výrobu naší minerální izolace URSA již nyní využíváme 72 % skla, které bylo interně opětovně zpracováno nebo externě recyklováno. Náš plán pro dosažení environmentálních a klimatických cílů popisujeme v naší zprávě o udržitelnosti.

Sociální odpovědnost

Jako zaměstnavatel ve více než 25 zemích neseme odpovědnost za své zaměstnance. Naší nejvyšší prioritou je vždy bezpečnost na pracovišti. Abychom mohli vyrábět naše produkty a poskytovat našim zákazníkům co nejlepší služby, potřebujeme dobře vyškolené a zkušené zaměstnance. Proto investujeme do jejich školení a dalšího vzdělávání a tím i do spokojenosti našich zaměstnanců. Kromě toho je pro úspěch naší společnosti nezbytná rozmanitost v našich řadách. Nestačí nám, že 20 % našich zaměstnanců tvoří ženy – o našich dalších cílech v oblasti rozmanitosti, rozvoje zaměstnanců a bezpečnosti na pracovišti si přečtěte více v připravované zprávě o udržitelnosti.

Správa

Zodpovídáme také za naše dodavatele, zákazníky a společnost, v rámci níž působíme. Naše jednání se řídí hodnotami firmy a naším Kodexem chování. Podporujeme oblasti, ve kterých působíme. 80 % našich vstupních materiálů je z lokálních zdrojů, tedy ze země, v níž působíme.

Již brzy se o našich ambicích, cílech a projektech v oblasti udržitelnosti můžete dozvědět ještě více. Xella – zřetelně udržitelná.