Společnost URSA se zavazuje do roku 2030 snížit své emise o 30 procent

Společnost URSA se zavazuje do roku 2030 snížit své emise o 30 %

Společnost URSA se zavazuje do roku 2030 snížit své emise o 30 %


Se svou mateřskou společností Xella jsme se společně vydali na ambiciózní cestu podnikové udržitelnosti a rádi bychom vám představili přínos naší společnosti URSA k iniciativě ESG. V rámci plnění našich závazků zajistíme, že podíl recyklovaných materiálů v izolačních řešeních URSA MW bude činit až 80 %, přičemž iniciativa ESG s ohledem na životní prostředí stanoví rovněž konkrétní cíle k dosažení bezpečnosti práce, diverzity a firemní společenské odpovědnosti.

Společnost URSA si stanovila ambiciózní ESG program do roku 2030 za účelem dále zlepšit své environmentální a sociální chování v rámci svého závazku k udržitelnosti a prosazování konceptu cirkulární ekonomiky.

ESG (environmentální, sociální a podnikový) program stanovuje pracovní činnosti, jejichž účelem je se v příštích letech rázně vypořádat s několika výzvami, které stanovil náš tým vedení společnosti a se kterými byli naši zaměstnanci obeznámeni. Tato iniciativa je součástí globálního plánu naší mateřské společnosti Xella, který usiluje o dosažení dokonalé udržitelnosti zvýšením úsilí každé divize skupiny.

První z těchto výzev bude 30% snížení emisí CO2, čímž společnost URSA výrazně sníží svou uhlíkovou stopu. Toto snížení bude možné díky iniciativám na několika frontách, od využívání výkonnějších strojů, optimalizace procesů, používání fotovoltaických článků, přes zavedení kogenerační technologie, využívání energie z obnovitelných zdrojů až po drobné změny v celé společnosti.

Jedna z oblastí, na kterou klademe velký důraz a ve které se chceme dále posouvat, je cirkulární ekonomika. Již v současné době pracujeme na stanovení některých cílů, abychom v našich výrobcích zvýšili podíl interních i externích recyklovaných materiálů. Ačkoli je podíl recyklovaných materiálů již poměrně vysoký, stanovili jsme si nové ambiciózní cíle, jelikož chceme ve výrobě naší izolace dosáhnout vyššího procentuálního podílu recyklovaných materiálů. Chceme, aby do roku 2030 činil podíl recyklovaných materiálů ve všech námi vyrobených minerálních vatách více než 80 % a aby podíl interních a externích recyklovaných materiálů v případě XPS činil až 100 %.

Rovněž jsme vytvořili týmy, které pracují na zpětném získávání odpadního materiálu ze staveb zákazníků, aby se nenainstalované odřezky a zbytky mohly vrátit zpět do výrobního procesu. Již v současné době provádíme některé pilotní zkoušky v oblasti zpětného získávání odpadu a zkoumáme jeho logistický, technický, environmentální a ekonomický dopad. Naším cílem je do roku 2030 získat zpět několik tisíc tun skelné minerální vaty a XPS.

Toto zlepšení v procesech naší společnosti přispěje k dosažení dokonalé rovnováhy mezi energií a emisemi CO2 dosažené díky našim izolačním materiálům a díky úsporám vzniklým během užívání daných budov. Jsme hrdí na to, že jsme součástí odvětví, které, díky své vlastní činnosti v oblasti výroby a prodeje výrobků tepelné izolace, již nyní přispívá ke zlepšení našich obydlí, měst a v konečném důsledku i celé planety. Díky všem interním zlepšením bude společnost URSA schopna lépe dostát svému závazku k udržitelnému rozvoji a svého programu do roku 2030.

Projekt ESG zahrnuje také důležitá opatření týkající se firemní společenské odpovědnosti, která zlepší zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

V rámci ambiciózního cíle společnosti Xella snížit počet pracovních úrazů na nulu se společnost URSA zavázala do roku 2025 dosáhnout 40% snížení frekvence úrazů, která se měří pomocí ukazatele LTI-FR (frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností).

Dalším z cílů stanovených v sociální oblasti a týkajících se rovnosti a diverzity, které si společnost URSA vytyčila, je zajistit do roku 2025, aby podíl žen na manažerských pozicích činil 25 %. Nakonec se naše společnost v rámci dosažení transparentnosti zavazuje, že bude po svých dodavatelích požadovat, aby během roku 2021 zajistili 100% dodržování našeho etického kodexu.

Strategie URSA