Insulation for a better tomorrow

Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS - Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-III-I

 

 

 

   URSA XPS N-III-I je tuhá, tepelně izolační deska na bázi

   extrudované polystyrenové pěny, žluté barvy se zhutnělým

   hladkým povrchem. Hrana desky je rovná.

 
 

Kód výrobku:

30 - 40mm: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)200-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

50 - 100 mm: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

Prohlášení o vlastnostech: 49XPSN3016041

 

 

Vlastnosti izolace URSA XPS N-III-I

• rovná hrana

• zhutnělý hladký povrch

• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,034 (W/m·K), h ≤ 60mm

 

Použití extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-III-I
  • izolace perimetru 
  • vnitřní izolace podlah
  • tepelné mosty
  • zateplení stropu nevytápěného suterénu

 

 

Rozměry izolace URSA XPS N-III-I

 Tloušťka

(mm)

 Šířka

(mm)

 Délka

(mm)

 Obsah balíku

 (m2)

Počet desek/

balík (ks)

Počet balíků

/paleta (ks)

 Obsah palety

 (m2

30

600

1 250

10,50

14

12

126

40

600

1 250

7,50

10

12

90

50

600

1 250

6,00

8

12

72

60

 600

1 250

5,25

7

12

63

80

600

1 250

3,75

5

12

45

100

600

1 250

3,00

4

12

36

URSA podobné produkty z extrudovaného polystyrenu